چند دلیل ماسک زدن برای مقابله با کرونا

همانطور که می دانید فاصله گذاری فیزیکی از ورود ویروس به بدن جلوگیری می کند .

گذاشتن ماسک تقریبا نود درصد از ورود ویروس به بدن جلوگیری می کند .

ویروس کرونا به راحتی از طریق عطسه و یا سرفه وارد بدن می شود پس بهترین راه جلوگیری زدن ماسک است .

در منزل هم اگر کسی ناقل به این ویروس است بهتر است از ماسک استفاده کنید .

استفاده از ماسک وارد حوزه رفتارشناسی شده است .

خیلی ها براین اعتقاد دارند که زدن ماسک برای همگی باعث شده همگی بهداشت فردی را رعایت کنند .

اما اگر همین بهداشت فردی را رعایت نکنید باعث انتقال ویروس می شوید .

در حال حاضر هیچ گونه داروی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا وجود ندارد

پس یکی از بهترین راه های تاثیرگذار استفاده از ماسک می باشد .

بررسی ها نشان داده که ماسک های ان 95 بسیار محافظ ترهستند در مقابل دریافت و یا انتقال ویروس کرونا

اما این به این معنا نیست که ماسک های دیگر مفید نیستند .

زدن ماسک صد درصد از انتقال ویروس کرونا جلوگیری نمی کند اما باید حداقل رعایت ها را انجام دهیم .

یکسری از ازمایشات را بر روی همسترها انجام داده اند .

در واقع بدون استفاده از ماسک‌ها، دو سوم از همستر‌های سالم در طول یک هفته به ویروس آلوده شدند.

خصوصا کسانی که ناقل هستند و یا به این بیماری گرفتار شده اند زدن ماسک الزامی می باشد .

اگر از ماسک های پارچه ای استفاده میکنید حتما آنها را روزانه بشویید .