آموزش گذاشتن و برداشتن لنز چشم

بعضی از خانم ها علاقه دارند گاهی برای ایجاد تنوع برای حضور در مهمانی ها از لنز های رنگی استفاده کنند .

گاهی گذاشتن و برداشتن لنز برایشان کار سختی به نظر می رسد .

طریقه ی لنز گذاشتن

اول از همه باید دست های خود را کامل بشورید .

برای خشک شدن دست ها از هیچی استفاده نکنید بگذارید خودشان خشک شوند .

سعی کنید که لنزهایتان حتما حالت کاسه ای داشته باشند نه بشقابی .

قبل از اینکه لنز را بردارید به این نکته توجه کنید که لنز سمت راست را حتما برای چشم سمت راست و لنز سمت چپ را برای چشم سمت چپ استفاده کنید .

لنز را قبل از گذاشتن داخل چشم حتما داخل محلول بشورید .

لنزی را که با محلول شسته اید با انگشت سبابه بردارید و با دست دیگر پلک بالا و پایین را بکشید .

لنز را با انگشت سبابه به چشمتان نزدیک کنید و کاملا به بالا نگاه کنید تا قرنیه چشم به طور کامل دیده شود .

بعد از آن که لنز را داخل چشم گذاشتید کمی پلک بزنید تا لنز در جای درست قرار بگیرد .

طریقه ی برداشتن لنز از چشم

اول از همه دستان خود را کامل بشورید و جا لنزی خود را پر از محلول کنید .

مثل گذاشتن لنز داخل چشم با انگشتان خود چشم تان را کامل باز کنید و لا دست دیگر با انگشت سبابه و شصت لنز را بردارید .

نکاتی که حتما باید برای لنز گذاشتن رعایت کنیم

اگر با گذاشتن لنز چشمانتان اذیت شد لنز ها را چند ساعت بردارید و به چشمان خود استراحت بدهید .

بین ۸ تا ۱۰ ساعت لنز را درون چشم خود نگه دارید نه بیشتر .

به غیر از محلول شستشوی لنز از هیچ محلول دیگری استفاده نکنید .

به تاریخ مصرف لنز حتما دقت کنید .

جالنزی را در جای بهداشتی نگهداری کنید و محلول آن را برای چن ساعت خالی کرده و در هوای مستقیم قرار دهید .

بهتر است که هر سه ماه یکبار قاب لنز را تعویض کنید .